Veleprodaja

U veleprodajnom poslovanju vrsta robe koja se prodaje određuje, u velikom broju slučajeva, sam način obrade podataka u veleprodaji. Isto tako nisu identične evidencije, ukoliko robu kupujemo ili je uzimamo u komisionu prodaju, prodajemo li je ili je dajemo u komisionu prodaju.

Također imamo razvijen modul za praćenje zaliha po LOT/serijskim brojevima i roku valjanosti.

Tako smo u modulu veleprodaje razvili sljedeće segmente:

 • prijava komitenata (kupaca i dobavljača)
 • unos podataka o artiklima
 • skladišni promet po dokumentima
  • narudžba dobavljaču
  • predkalkulacija
  • primka i iz nje kalkulacija
  • međuskladišni prijenos
  • ponuda kupcu
  • referentna ponuda
  • potvrda narudžbe (rezerviranje robe)
  • otpremnica i iz nje izrada računa
  • zapisnik o utvrđenim promjenama količina na skladištu
  • promjena veleprodajne cijena
 • robne i računovodstvene evidencije robe
  • kartica artikla
  • stanje skladišta
  • rekapitulacije po dokumentima
  • kartica skladišta
  • odjava komisione robe
 • pregledi i statistike za poslovođenje
 • inventura veleprodajnog skladišta

Po čemu se naše aplikacije razlikuju?

 • za svakog pojedinog komitenta omogućavamo unos komercijalnih parametara(iznosi ugovorenih rabata, kredit limiti i sl.)
 • po artiklima evidentiranje svih potrebnih informacija prema vrsti robe (partija i rok trajanja, pretvorbeni koeficijent, postotak alkohola…)
 • učitavanje podataka o artiklima iz elektronskih faktura dobavljača i/ili dobivenih elektronskih podataka od dobavljača
 • po artiklima vodimo samo podatke potrebne za Vaše poslovanje
 • dokumente možete učitavati, a da ne unosite ponovo iste podatke
 • pratimo naručivanje i isporučivanje robe i prema dobavljačima i prema kupcima
 • u fakturiranju kupcima omogućujemo kaskadni obračun više nivoa rabata
 • omogućavamo automatsko praćenje trošarina, ambalažnih naknada, troškova elektroničkog otpada