Očevidnici kemikalija

Svaki uvoznik i proizvođač kemikalija koje mogu ugroziti zdravlje ljudi ili naštetiti prirodi dužan je posebno pratiti svaku transakciju s kemikalijama te o tome redovito obavještavati nadležne institucije.

Pored toga, svaki dokument kojim se kemikalije stavljaju u upotrebu treba dodatno popratiti LOT brojevima, rokom trajanja te CAS i EINECS brojevima.

Za svaku kemikaliju treba znati od kojih se aktivnih kemijskih tvari sastoji te pratiti dozvole za promet kemikalijama izdane od Ministarstva zdravstva (MIZ), Ministarstva gospodarstva (MINGO), Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZT).

Osim što omogućava sve što je već opisano pod naslovima „Proizvodnja“ i „Veleprodaja“, naša je aplikacija za potrebe evidencije prometa kemikalija proširena dodatnim podacima specifičnim za ove posebne artikle.

pod_o_kem

Po čemu se naše aplikacije razlikuju?

  • Omogućavamo ispis adekvatnih CAS i EINECS brojeva na svakom dokumentu koji prati promet kemikalija.
  • Omogućavamo izradu dokumenata na kojima se mješovito nalaze artikli koji su kemikalije kao i artikli koji to nisu.
  • Za definirane periode (mjesec, tromjesečje, godina) ispisujemo obrasce „Očevidnika o prometu opasnih kemikalija“

stanj_kem