Knjigovodstveni servisi

Aplikacija za vođenje knjigovodstva tvrtki (tj. svih subjekata koji su u obvezi voditi dvojno knjigovodstvo) sastoji se od:

 • modula glavne knjige
 • Salda konti kupaca i dobavljača s fakturiranjem
 • modula osnovnih sredstava i sitnog inventara
 • modula blagajne poduzeća
 • modul putnih naloga i loco vožnje
 • modula kadrovske evidencije i obračuna plaća
 • fakturiranja tj. izrade računa

Aplikacija za vođenje knjigovodstva obrtnika (tj. jednostruko knjigovodstvo) sastoji se od :

 • definiranja vrsta prihoda i rashoda s mogućnošću da se prate i prihodi i rashodi koji ne ulaze u obvezne knjige (tzv. knjiga ostalo)
 • unosa IRA-e i URA-e
 • kartica kupaca/dobavljača
 • otvorenih stavaka kupaca/dobavljača
 • knjige izlaznih računa
 • knjige ulaznih računa
 • obrade PDV-a
 • unosa prihoda i rashoda
 • knjige primitaka i izdataka za obrtnike koji jesu i koji nisu u sustavu PDV-a
 • ispisa obveznih izvještaja za poreznu upravu
 • fakturiranja tj. izrade računa
 • modula osnovnih sredstava i sitnog inventara
 • modula putnih naloga i loco vožnje
 • modula kadrovske evidencije i obračuna plaća

             Po čemu se naše aplikacije razlikuju?

 • ispis obaveze PDV-a unaprijed je pomoćni modul koji korisniku u bilo kojem trenu daje informaciju o očekivanoj obvezi za plaćanje PDV-a, da se mogu rezervirati sredstva za uplatu poreza te se tako može optimizirati izdavanje računa 
 • podatke direktno iz aplikacije upisujemo u Excel obrazce TSI-POD, GFI-POD, PD i ostale koje definira porezna uprava
 • renumeriranje uplatnica i isplatnica
 • renumeriranje putnih naloga
 • pregled prihoda i troškova po vrstama unutar perioda
 • obračun kamata direktno iz podataka u Salda kontiju
 • ispis opomena za neuredne platiše, ispis IOS obrazaca
 • za obrtnike unos IRA i URA u trenutku izdavanja/primanja računa s tim da se podaci za evidencije u knjigama (URA, IRA, knjiga primitaka i izdadaka, obračun PDV-a) definiraju u trenutku plaćanja
 • praćenje prometa po svim kontima i po mjestima troška
 • izrada konsolidiranih bilanci za tvrtke istog vlasnika