Proizvodnja

Evidencija podataka i obračun proizvodnje složen je proces definiran samim procesom proizvodnje. U dijelu obrada razvili smo navedene segmente iako svaki pojedini segment prilagođavamo samom procesu proizvodnje kod svakog korisnika ponaosob, ali smo razvijajući ove module sakupili veliko iskustvo u podršci samom procesu proizvodnje – od jednostavnih dorada i prepakiravanja do složenih sustava proizvodnje preko višestrukih sastavnica (normativa) za isti artikl, obračuna direktnih i indirektnih troškova proizvodnje na svakom radnom nalogu do obračuna proizvodnje po utrošku materijala (bez normativa).

Također imamo razvijen modul za praćenje zaliha po LOT/serijskim brojevima i roku valjanosti.

Moduli ove Aplikacije su:

 • unos normativa
 • otvaranje radnog naloga
 • skladišni dokumenti izdatnice i predatnice
 • obrada (obračun) radnih naloga
 • iskazi proizvodnje u tijeku
 • obračun proizvodnje za razdoblje
 • pregledi i statistike za poslovođenje
 • inventura skladišta sirovina
 • dodatne evidencije/praćenje certifikata za sirovine

         Po čemu se naše aplikacije razlikuju?

 • omogućavamo preračun sirovina iz jednih mjernih jedinica u druge već na samoj primci
 • omogućavamo da je isti artikl istovremeno i roba za prodaju i sirovina ili poluproizvod za proizvodnju
 • kreiramo radne naloge kroz aplikaciju za zalihe vlastitih proizvoda koje su manje od minimalnih količina na zalihi
 • uz vlastiti proizvod omogućavamo pohranu slike radioničkog nacrta ili bilo koje druge datoteke s podacima o proizvodu