Uslužne djelatnosti

Ukoliko se tvrtka bavi isključivo pružanjem usluga, zahtjevi prema obradi podataka specifični su prema vrstama djelatnosti pa naše obrade prilagođavamo tim specifičnostima.

U okviru ove Aplikacije razvili smo sljedeće segmente:

  • prijava komitenata (kupaca i dobavljača)
  • unos podataka o uslugama
  • ponuda kupcu
  • referentna ponuda
  • izrada računa / fakturiranje
  • promjena veleprodajne cijena
  • rekapitulacije po dokumentima
  • pregledi i statistike za poslovođenje

         Po čemu se naše aplikacije razlikuju?

  • za svakog pojedinog komitenta omogućavamo unos komercijalnih parametara (iznosi ugovorenih rabata, kredit limiti i sl.)
  • u ponudama/računima omogućujemo uz svaku stavku računa unos detaljnog opisa usluge